1 Inledning

Den här policyn beskriver vilka personuppgifter Experience Transylvania behandlar om dig, hur dina personuppgifter hanteras och varför vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Experience Transylvania och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi använder cookies på vår webbplats för att våra tjänster ska fungera så bra som möjligt. Läs om Experience Transylvanias användning av cookies här https://transylvania.se/cookies.

2 Experience Transylvania är personuppgiftsansvarig

Experience Transylvania är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in. Nedan hittar du Experience Transylvanias kontaktuppgifter:

Experience Transylvania AB

Org.nummer 556883-5101

Marmorvägen 6

746 41 Bålsta

08 68 45 5678

info@transylvania.se

3 Vilka personuppgifter vi behandlar

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Experience Transylvanias tjänster du använder och vilka uppgifter du delar med oss. Nedan har du information om vilka uppgifter Experience Transylvania behandlar, varför Experience Transylvania behandlar dina uppgifter och hur länge Experience Transylvania lagrar dina uppgifter.

3.1 När du besöker Experience Transylvanias webbsida:

Idag använder Experience Transylvania inga cookies.

3.2 När du köper våra produkter genom våra representanter, våra partners eller online

För att kunna tillhandahålla produkterna till dig samlar vi in de följande uppgifter. Om bokningen omfattar barn samlar vi även in nödvändiga uppgifter gällande barnen.

– Passuppgifter, Körkortsuppgifter, Passageraruppgifter, uppgifter från andra ID-dokument.

– Information om dina köp, inklusive vad du köpte, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation.

– Sociala preferenser, intressen och aktiviteter.

– Information om dina försäkringar som är relevanta för dina resor.

– Relevanta medicinska uppgifter såsom allergier och andra kostmässiga information, särskilda funktionsnedsättningar som skulle innebära olika behov under resansgång.

– Information om dina surfvanor på vår webbsida.

– Information om att du klickar på en av våra annonser, inklusive de som visas på andra webbsidor och i den sociala median.

– Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster (IP-adress, plats, operativsystem och webblässare).

3.3 Personuppgifter du lämnar avseende andra individer

När en annan person använder dina personuppgifter för att genomföra en bokning eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig.

När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

4. Persönuppgifter vi samlar in och till vilket syfte/ändamål 

4.1 För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din bokning, tillhandahålla dig de tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar eller återköp som du efterfrågar.

4.2 För att hantera och förbättra våra tjänster och den dagliga verksamheten

Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra resor, webbsidan och andra tjänster.

Vi övervakar hur våra tjänster används, detta i syfte att skydda dina personuppgifter samt för att kunna upptäcka och motverka om Experience Transylvanias tjänster skulle missbrukas. Detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster.

Vi kan använda personuppgifter för att utveckla och förbättra vårt utbud, tjänster, IT-system, säkerhet och sättet vi kommunicerar med dig.

4.3 För att få kontakt och interagera med dig

När du kontaktar oss, exempelvis via e-post, via vår hemsida (chat booth), telefon eller via sociala medier, kan vi använda personuppgifter för att hjälpa dig med assistans eller förtydingande.

5. Dela information med samarbetspartners och leverantörer

För att kunna tillhandahålla de tjänster som du har köpt behöver vi dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners samt leverantörer. Dessa är bl.a. resebyråer, hotell, flygbolag, hyrbilbolag, transportbolag, och IT-leverantörer. De får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga och detta för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. För de tjänster som är installerade hos vår leverantör, eller som består av en molntjänst överför vi personuppgifter till dessa.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart.

6. Överförring till land utanför EES-området

Våra samarbetspartners för webbdomän, samt våra leverantörer av interna verktyg är alla GDPR-godkända. Våra interna verktyg såsom CRM-system samt mailserver är krypterade vilket gör att all lagrad data inklusive era uppgifter är säkrade. Vi överför inga personliga uppgifter till länder utanfär EES-området.

7. Lagring av personuppgifter

All personlig data är lagrad. Eventuell känslig personlig data raderas periodiskt från vår databas och från våra servrar. För att förbättra vår service sparar vi dock era kontaktuppgifter på ett säkert och från obehöriga oåtkomligt sätt. Vid förfrågan kan vi ta bort dina kontaktuppgifter.

8. Dina rättigheter 

8.1 Rätt till tillgång/registerutdrag.

Du har rätt att få svar på om Experience Transylvania behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Experience Transylvania lagrar dina personuppgifter.

8.2 Rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att Experience Transylvania  korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

8.3 Radering av vissa uppgifter.

Du har rätt att begära att Experience Transylvania raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Experience Transylvania samlade in personuppgifterna för.

sv_SE